Skip to main content
Home << ข่าวสารและกิจกรรม << ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนจดหมายในหัวข้อ "โลกนี้ที่อยากโต"

ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนจดหมายในหัวข้อ "โลกนี้ที่อยากโต"

head

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนจดหมายในหัวข้อ "โลกนี้ที่อยากโต" ชิงทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนไปชิงชัยในเวทีโลก
เนื้อหาของจดหมายที่เขียนจะสะท้อนปัญหาและเชื่อมโยงสถานการณ์โลกปัจจุบันใน มุมมองตามๆ ต่างที่ UN ได้กำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ มี 8 ข้อดังนี้

การขจัดความยากจนและความหิวโหย

การพัฒนาการศึกษาขั้นประถม

การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

การลดอัตราการตายของเด็ก

การพัฒนาสุขภาพของแม่

การป้องกันโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคติดต่ออื่นๆ

การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในโลก

ผู้เข้าประกวดต้องใช้จินตนาการของตนในการตีความหัวข้อการประกวด และเล่าเรื่องในรูปแบบของตนเอง โดยไม่มีการลอกเลียนผลงานบุคคลอื่น เนื้อหาจดหมายเป็นสากล อ่านเข้าใจง่าย มีกลวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ เลือกใช้ภาษาได้เหมาะสม

ประเภทการประกวด

1. ระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 12 ปี)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 15 ปี)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 19 ปี)

กติกาหลัก

1. เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย หรือเทียบเท่าสำหรับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนของประเทศไทย)
2. ผลงานต้องอยู่ในรูปแบบ "จดหมาย" ตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง (ไม่ใช่เรียงความ)
3. ผลงานต้องไม่เคยชนะการประกวดหรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ที่ใดมาก่อน
4. มีจำนวนคำไม่น้อยกว่า 500 คำ และไม่เกิน 800 คำ
5. จดหมายที่ส่งประกวดทุกฉบับหากเขียนด้วยลายมือมีสิทธิ์ได้รับรางวัลลายมือสวย
6. จดหมายที่ส่งประกวดทุกฉบับจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล อายุ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน พร้อมแจ้งชื่อครูผู้สอน
7. จดหมายทุกฉบับที่ส่งเข้าประกวดต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนที่ระบุวัน เดือน ปี เกิดของผู้เข้าประกวดอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วย หากไม่มีจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดโดยทันที
8. จดหมายทุกฉบับที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล: เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล: เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล: เงินสด 7000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย ประเภทละ 3 รางวัล: เงินสด 2000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลลายมือสวย ประเภทละ 1 รางวัล: เงินสด 1000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลสำหรับครูผู้สนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ (ยกเว้นรางวัลลายมือสวย): เงินสด 2000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จะมีการคัดเลือกผลงานชนะเลิศที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งผลงานเพื่อนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับสากล ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อไป (เฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีและถือสัญชาติไทยเท่านั้น)

ส่งผลงานได้ที่

ฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วงเล็บมุมซอง (ส่งจดหมายเข้าประกวด)
*ส่งทางไปรษณีย์ฟรี ไม่ต้องติดแสตมป์*

ระยะเวลา

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558 (นับจากตราประทับของไปรษณีย์)ประกาศผล 13 มีนาคม 2558

Posted on Sunday, January 4, 2015 เข้าอ่าน 231 ครั้ง


จำนวนหนังสือทั้งหมด 7,583 เล่ม
วงการบันเทิง กอสซิป หนังสือแจกฟรี FAQ User Guide ขอเชิญร่วมงาน Art in the Garden นิทรรศการแสดงงานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ หนังสือแนะนำทั้งหมด คลิ๊ก 18+ Magazine 7 ห้องสมุดที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่คุณต้องไปให้ได้!!! ติดต่อเรา @Kitchen My Cool Kitchen โลกส่วนครัวริมรั้วหลังบ้าน ข่าวสารทั้งหมด คลิ๊ก + ปิดตา เปิดใจ…ร่วมประสบการณ์ การ “ให้” แบบ Dine in the Dark นิตยสารมาใหม่ กฎหมาย การเมือง หนังสือมาใหม่ MAROON 5 ทำเซอร์ไพรส์คู่รัก ในงานแต่ง เพลง SUGAR อัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า “V” ท่องเที่ยว กีฬา อ่านฟรี นิตยสารแนะนำ นิตยสารทั้งหมด หนังสือทั้งหมด นานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ แค่ ๑๓ กรณีตัวอย่าง เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว บนเส้นทางการค้าประเวณี บ้าน การแต่งบ้าน การจัดสวน