Skip to main content
Home << ข่าวสารและกิจกรรม << สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติชุด “๖๐ สตรีต้นแบบ ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติชุด “๖๐ สตรีต้นแบบ ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

a

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘ พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติชุด “๖๐ สตรีต้นแบบ ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในปีมหามงคล

c

โดย ๖๐ สตรีต้นแบบนั้นมาจากสาขาอาชีพต่างๆ ที่ทำตนและอุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ

สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นางกัญญา อ่อนศรี ผู้ใหญ่บ้านทัพไทยและเกษตรอินทรีย์ ผลักดันและขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

สตรีดีเด่น ด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ (อาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพรานหญิง ฟาเดีย ดอมะ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดนิติวิทยาศาสตร์ สำนักการบังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนและนิติวิทยาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

สตรีนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่นแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ รับราชการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ มีใจรักในงานที่ทำ ยึดหลักการทำงานเพื่องาน ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องโปร่งใส ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม

สตรีดีเด่น ด้านสื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ์) นางสนิทสุดา เอกชัย Editorial Pages Editor, Bangkok Post บรรณาธิการบทความเป็นคอลัมนิสต์หญิงที่ยึดถือแนวทางในการนำเสนอประเด็นหรือสิ่งที่ต้องการให้สังคมได้รับรู้แบบเจาะลึกเรื่องราว รวมทั้งการลงในพื้นที่เพื่อไปเจอปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ เพื่อให้มองเห็นรากเหง้าของปัญหาและเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น

สื่อมวลชนสตรีดีเด่น ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ นางสาวฐาปณีย์  เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าว รายการข่าว ๓ มิติ ที่มีผลงานนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของสตรีในสังคมไทย การช่วยเหลือสตรี การสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับสตรีทั้งทางตรงและทางอ้อม

d

พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.พม. กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ มาโดยตลอดพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพประจักษ์ชัดต่อสายตาชาวไทยและนานาประเทศ พระราชจริยาวัตรอันงดงามเป็นที่ชื่นชมแก่เหล่าพสกนิกรเสมอมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างอันดีเยี่ยมในการดำเนินชีวิตและการทำงานแก่พสกนิกรชาวไทยทุกด้าน ทั้งความกตัญญูกตเวที ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมีคุณธรรมจริยธรรม มีพระวิริยอุตสาหะในการทรงงานและทรงเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จากสตรีต้นแบบทั้ง ๖๐ คน ผู้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตและการทำงาน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในปีมหามงคลนี้ และหวังว่าสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุดนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับท่านอื่นๆ ต่อไป

e

นายสมชาย  เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า การผลิตสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุดนี้ สค.จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมเฉลิมพระเกียรติและร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการทำงานการเป็นแบบอย่างและภาพลักษณ์ที่ดีของสตรี ๖๐ คน ผู้ซึ่งเป็นบุคคลดีเด่นด้านต่าง ๆ ที่เคยได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในงานวันสตรีสากลจาก สค. พม. ที่มีผลงานการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับชุมชน และสื่อมวลชน

b

ทั้งนี้ สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุดดังกล่าว มีจำนวนทั้งหมด ๖๐ ตอน ความยาวตอนละ ๓ นาที และมีกำหนดเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม๒๕๕๘ โดยออกกากาศตอนแรกไปเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ทางสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี และติดตามได้ทางเว็บไซต์ สค. (WWW.OWF.go.th)

Posted on Tuesday, April 28, 2015 เข้าอ่าน 384 ครั้ง


จำนวนหนังสือทั้งหมด 7,583 เล่ม
วงการบันเทิง กอสซิป หนังสือแจกฟรี FAQ User Guide ขอเชิญร่วมงาน Art in the Garden นิทรรศการแสดงงานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ หนังสือแนะนำทั้งหมด คลิ๊ก 18+ Magazine 7 ห้องสมุดที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่คุณต้องไปให้ได้!!! ติดต่อเรา @Kitchen My Cool Kitchen โลกส่วนครัวริมรั้วหลังบ้าน ข่าวสารทั้งหมด คลิ๊ก + ปิดตา เปิดใจ…ร่วมประสบการณ์ การ “ให้” แบบ Dine in the Dark นิตยสารมาใหม่ กฎหมาย การเมือง หนังสือมาใหม่ MAROON 5 ทำเซอร์ไพรส์คู่รัก ในงานแต่ง เพลง SUGAR อัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า “V” ท่องเที่ยว กีฬา อ่านฟรี นิตยสารแนะนำ นิตยสารทั้งหมด หนังสือทั้งหมด นานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ แค่ ๑๓ กรณีตัวอย่าง เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว บนเส้นทางการค้าประเวณี บ้าน การแต่งบ้าน การจัดสวน