Skip to main content
Home << ข่าวสารและกิจกรรม << เปิดตัวหนังสือการ์ตูนความรู้ “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” หวังปลูกฝังความเข้าใจ และเข้าถึง แก่นแท้ของศาสนาอิสลาม

เปิดตัวหนังสือการ์ตูนความรู้ “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” หวังปลูกฝังความเข้าใจ และเข้าถึง แก่นแท้ของศาสนาอิสลาม

นานมีบุ๊คส์ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และศูนย์หนังสือจุฬา เปิดตัวหนังสือการ์ตูนความรู้ เรื่อง “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” หนังสือที่จะพาเด็กๆ ร่วมถึงผู้ที่สนใจ ไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของศาสนาอิสลาม เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่สำคัญที่งดงาม รวมถึงความศรัทธาในศาสนาของชาวมุสลิมที่น่ายกย่อง ผลงานเขียนของ ฮุย ซู ลี นักเขียนชาวเกาหลี แปลโดย สาริณี โพธิ์เงิน โดยมี สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้ตรวจทาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น G จามจุรีสแควร์ ภายในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7

ภายในงาน สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมได้รับเกียรติจาก สันติ เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิม และชาวไทยพุทธ พร้อมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “เรียนรู้ศาสนาอิสลามผ่านการ์ตูนความรู้ รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” โดย สมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงานสำนักจุฬาราชมนตรี บรรณาธิการต้นฉบับ และตัวแทนนักเรียนสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “หนังสือ รอบรู้ในศาสนาอิสลาม เป็นการ์ตูนความรู้ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาทั้งในด้านประเพณี ความเชื่อ อาหาร และการแต่งกายของชาวมุสลิม และยังรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ในศาสนาอิสลามไว้อย่างครบครัน ผู้อ่านวางใจได้ว่า เนื้อหาความรู้ทั้งหมดมีความถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ์ตูนความรู้เล่มนี้จะนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามแก่ผู้อ่านทุกท่าน ตลอดจนจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างพี่น้องต่างศาสนาที่ต่างอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกัน และก่อเกิดความสงบเรียบร้อยและความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมต่อไป”สันติ เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้คำนิยมในหนันงสือไว้ว่า “สำนักจุฬาราชมนตรีขอชื่นชมในความตั้งใจของบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัดที่ดำริจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อความรู้ความเข้าใจศาสนาอิสลามในรูปแบบเล่าเด้วยตัวการ์ตูน ที่อธิบายหลักการศาสนาอิสลามเบื้องต้นแบบง่ายๆ สามารถจินตนาการได้อย่างรวดเร็ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รอบรู้ในศาสนาอิสลาม จะเป็นอีกสื่อทางเลือกหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามสำหรับปัจเจกและภาคสังคมไทยในภาพรวมที่ควรจะเป็น ตลอดจนคุณประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้จะนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจอันจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางความเชื่อของแผ่นดินไทยสืบไป”
สมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงานสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า “การ์ตูนความรู้รอบรู้ในศาสนาอิสลาม คนทุกศาสนาสามารถอ่านได้ เพราะเขียนเข้าใจง่าย มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน ที่สำคัญผู้แปลถอดความได้เก่งมาก มีภาพประกอบเห็นได้อย่างชัดเจน จากในเล่มบางตอนมีพูดถึงเรื่องของการที่ผู้ชายมุสลิมสามารถมีภรรยาได้ถึง 4 คน แต่ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะชอบใครแล้วสามารถให้เป็นภรรยาได้ทั้ง 4 คน จะต้องเลี้ยงดูไหว ให้ความเป็นธรรมเป็นอันดับหนึ่งในการบริหารจัดการเวลา 7 วัน รวมถึงสามีจะต้องเป็นผู้รับภาระในการดูแลครอบครัวเพราะผู้หญิงไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เป็นต้น ถ้าได้อ่านจะทำให้เข้าใจศาสนาอิสลามมากขึ้น”ด.ช.จิตวัต ปั้นทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี กล่าวว่า “การ์ตูนเรื่องรอบรู้ในศาสนาอิสลาม ผมชอบที่สุดคือตอนที่พูดถึงนิทานอิหร่านราชธรรมที่มาจากวรรณกรรมเก่าแก่ของเปอร์เซีย เนื่องจากผมเป็นคนชอบอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ก็ยังมีความรู้ใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน อย่างเช่น การที่ผู้ชายมุสลิมสามารถมีภรรยาได้ 4 คน ผมนับถือศาสนาคริสต์แต่ก็สามารถอ่านแล้วเข้าใจเรื่องราวของศาสนาอิสลามได้ รวมถึงมีภาพการ์ตูนประกอบทำให้อ่านสนุกและอ่านจบได้ในเวลารวดเร็ว”ด.ญ.นาเดีย นิยม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา กล่าวว่า “หนังสือรอบรู้ในศาสนาอิสลามทำให้หนูได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการละหมาด การละหมาดวันศุกร์เป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดในสัปดาห์ นอกจากนี้หนูก็ยังได้รู้ว่าการผ้าฮีญาบมีหลายแบบ และก็มีความรู้อีกมากมายรวมถึงหลักปฏิบัติต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ก็มีอยู่ในเล่มนี้ หนูเรียนโรงเรียนมุสลิมไม่มีใครนับถือศาสนาอื่น ทำให้หนูคิดว่าเมื่อโตขึ้นหนูจะเรียนต่อด้านศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น”ศาสนาอิสลามมีผู้นับถือมากถึง 1,600 ล้านคน ถือเป็นร้อยละ 25 ของประชากรโลก ในอาเซียนมีประเทศที่มีประชากรเป็นชาวมุสลิมจำนวนมาก เช่น อินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย เป็นต้น เด็กๆ จึงควรเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของศาสนาอิสลาม เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่สำคัญที่งดงาม รวมถึงความศรัทธาในศาสนาของชาวมุสลิมที่น่ายกย่อง ดังนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นกัน

Posted on Thursday, September 24, 2015 เข้าอ่าน 424 ครั้ง


จำนวนหนังสือทั้งหมด 7,583 เล่ม
วงการบันเทิง กอสซิป หนังสือแจกฟรี FAQ User Guide ขอเชิญร่วมงาน Art in the Garden นิทรรศการแสดงงานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ หนังสือแนะนำทั้งหมด คลิ๊ก 18+ Magazine 7 ห้องสมุดที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่คุณต้องไปให้ได้!!! ติดต่อเรา @Kitchen My Cool Kitchen โลกส่วนครัวริมรั้วหลังบ้าน ข่าวสารทั้งหมด คลิ๊ก + ปิดตา เปิดใจ…ร่วมประสบการณ์ การ “ให้” แบบ Dine in the Dark นิตยสารมาใหม่ กฎหมาย การเมือง หนังสือมาใหม่ MAROON 5 ทำเซอร์ไพรส์คู่รัก ในงานแต่ง เพลง SUGAR อัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า “V” ท่องเที่ยว กีฬา อ่านฟรี นิตยสารแนะนำ นิตยสารทั้งหมด หนังสือทั้งหมด นานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ แค่ ๑๓ กรณีตัวอย่าง เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว บนเส้นทางการค้าประเวณี บ้าน การแต่งบ้าน การจัดสวน