1. สร้าง Account สำหรับอ่านหนังสือ mBookstore

Username :
ประกอบด้วย (A-Z ,0-9)
Password :
กรอกอย่างน้อย 6 ตัวอักษร*

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :
เพศ :
ชาย หญิง
อีเมล :
เบอร์มือถือ :
ระบบเครือข่าย :
*กรุณากรอกข้อมูลตามจริง เพื่อจัดส่งข้อมูลในกรณีลืม Password และอื่นๆ

3. กรอกข้อมูล mBook - card

mBook - code :