สำนักพิมพ์ : Mono Publishing
จำนวนหน้า : 50 หน้า
หมวดหมู่ : 18+ Magazine