คิด Creative Thailand Issue 24

ANOTHER I : มนุษย์กับ AI ใครวิ่งนำ ใครตาม ตุลาคม 2561 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
เมื่อวิวัฒนาการล่าสุดอย่างปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ได้ก้าวเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมากขึ้น จนเรียกได้ว่าอยู่ในแทบทุกมิติของชีวิตเรา ในวันนี้ เราต่างชื่นชมยินดีกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่อำนวยความสะดวกทั้งประหยัดเวลา ลดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร และหลายต่อหลายครั้งที่มันรู้ใจและเข้าถึงความต้องการลึกๆ ของเราได้อย่างน่าประหลาด

เราไว้เนื้อเชื่อใจและพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่เราเองก็อดที่จะรู้สึกแคลบแคลงกับวิวัฒนาการเหล่านี้ไม่ได้ว่า หากวันหนึ่งคอมพิวเตอร์จะสามารถ “คิด” ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ หรือแม้กระทั่งมีความฉลาดทางอารมณ์ และเข้าใจความรู้สึกต่างๆ ของคน AI ที่ยิ่งขยับเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์และวิวัฒน์ไปถึงจุดที่ฉลาดเหนือมนุษย์หรือไม่

นิตยสารคิดฉบับนี้ จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้ว่า ในวันนี้ เทคโนโลยี AI อยู่จุดไหน แล้วใครกันแน่ที่วิ่งตามใคร

จำนวนหน้า : 36 หน้า
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด