สำนักพิมพ์ : Mono Publishing
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ขนาด : 38.06
หมวดหมู่ : 18+ Magazine