คิด Creative Thailand Issue 27

เมื่อแบรนด์สร้างเมือง มกราคม 2562 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 4

แต่ก่อนการก่อร่างสร้างเมืองต้องรอผลิตผลจากทางรัฐเป็นหลัก มาวันนี้ หลากคน หลายเสียง มากความคิดเห็น ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีขึ้น ภาคเอกชนและประชาคมจึงได้ผันตัวเป็นผู้นำที่ผลักดันเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่พรั่งพร้อมมาสนับสนุนหรือแม้แต่ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์และเข้าใจอย่างแท้จริง ทั้งยังช่วยให้เมืองเดินหน้าอย่างมีอนาคตภายใต้แนวคิด "สมาร์ทซิตี้" ...เพราะพลเมืองในวันนี้ ไม่ได้มีบทบาทเพียงผู้อยู่อาศัยเท่านั้น แต่สามารถเป็นผู้สร้างและผู้พัฒนาเมืองที่อยู่ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยกัน

จำนวนหน้า : 36 หน้า
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด