สำนักพิมพ์ : True ปลูกปัญญา
จำนวนหน้า : 40 หน้า
หมวดหมู่ : ทั่วไป