ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น บทวิเคราะห์โสเกรตีส

สมบัติ จันทรวงศ์

“ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น” เป็นความพยายามที่จะปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาปรัชญาการเมืองตาบแบบที่ควรจะเป็น ทั้งในแง่วิธีการศึกษาและการให้ความสำคัญกับปัญหาหลัก...

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-571-054-7
จำนวนหน้า : 376 หน้า
ขนาด : 42.95
หมวดหมู่ : ปรัชญา จิตวิทยา