คิด Creative Thailand Issue 9

โอกาสเหนือความกลัว เรื่องราวของหน้าประวัติศาสตร์หลังช่วงยุคสงครามเย็นเป็นต้นมา หากจะว่าไปแล้วนั้น ก็เต็มไปด้วยอรรถรสแห่งการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างยิ่ง ขั้วอำนาจการเมืองและเศรษฐกิจของโลกอย่างรัสเซียและอเมริกาเปลี่ยนจากความระแวงมาเป็นพันธมิตร เศรษฐกิจของประเทศหนึ่งเดียวไม่ใช่ทางออกของอำนาจต่อรองอีกต่อไป ทรัพยากรที่จำกัดลงเรื่อยๆ นำมาซึ่งข้อพิพาทเรื่องการทับซ้อนของเขตแดนระหว่างประเทศ กระทั่งความแตกต่างด้านความเชื่อในศาสนาที่นำมาสู่ความหวาดกลัวในผู้คนที่ต่างจากเรา เรื่องราวที่ทับซ้อนสร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนในการดำเนินชีวิตของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธาถูกสั่นคลอนและถูกปรับเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การยอมรับกติกาหรือความเป็นไปใหม่ๆ ของสังคม ดูตัวอย่างการประชุมครั้งที่ 5 ของกลุ่ม BRICS เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถ้าเป็นเมื่อหลายๆ ปีก่อน การจับตาดูความร่วมมือของ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ก็คงเป็นเพียงความน่าชื่นชมที่กลุ่มประเทศที่มีความแตกต่างกันในทุกมิติได้พยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน แต่วันที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป ความเย็นชาของเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ส่งผลให้การประชุมสุดยอดผู้นำของกลุ่ม BRICS นั้นทรงพลังขึ้นในทุกฝีก้าว การจับมือกันเพื่อสร้างภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจใหม่ให้แก่โลกได้ถูกสานต่ออย่างกระตือรือร้น เพราะเมื่อรวบรวมอาณาเขตพรมแดนที่กินพื้นที่ถึงหนึ่งในสี่ของโลก จํานวนประชากรรวมกันมากกว่าร้อยละ 43 ของประชากรโลก และมีสัดส่วนในจีดีพีโลกประมาณหนึ่งในสี่ของทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณ 13.7 แสนล้านดอลลาห์สหรัฐฯ รวมถึงการมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศรวมกันถึง 4.4 แสนล้านดอลลาห์สหรัฐฯ นอกจากนี้ในปี 2555 กลุ่มประเทศ BRICS ยังมีสัดส่วนในการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (FDI) คิดเป็นร้อยละ 11 ของโลก และมีสัดส่วนในการค้าโลกถึงร้อยละ 17 และหากจะวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์นี้ว่ามีความใกล้เคียงกับคำว่า “ตลาดใหม่” ที่นักธุรกิจทั่วโลกกำลังมองหาหรือไม่ คำตอบอาจยังไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เพราะบ่อยครั้งคำว่า “ตลาดใหม่” ถูกใช้แทนคำว่า “โอกาสใหม่” ซึ่งแท้จริงแล้วทั้งสองคำนิยามนี้มีความแตกต่างกันพอประมาณ นั่นเพราะตลาดใหม่มักถูกตีค่าว่า คือโอกาสที่จะทำกำไรจากประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น เพียงแค่ขนถ่ายสินค้าที่เคยขายได้ในตลาดเก่าไปขายในสถานที่ใหม่ที่ร่ำรวยกว่าเท่านั้นก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้ว แต่สำหรับคำว่า “โอกาสใหม่” นั้น แตกต่างออกไป ความสามารถเชิงพินิจพิเคราะห์ ความเข้าใจต่อความเปลี่ยนแปลงในค่านิยมใหม่ๆ และการถ่ายทอดมาเป็นกระบวนการผลิตที่รองรับความต้องการของลูกค้าได้ ต่างหากคือโอกาสที่แท้จริง ไม่ว่าตลาดนั้นจะเป็นดินแดนที่กำลังซบเซาหรือกำลังพลุกพล่านด้วยกำลังซื้อ เพราะในสถานการณ์ต่างๆ ที่โลกกำลังห่ำหั่นกันด้วยชั้นเชิงทางธุรกิจ เทคโนโลยีการสงครามสมัยใหม่ หรือมหกรรมการต่อรองอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศ ปรากฏการณ์ที่อยู่เหนืออำนาจควบคุมของชีวิตปกตินี้ จะส่งผลต่อวิถีชีวิตหรือวิธีคิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และยังนำไปสู่ความสนใจต่อความสำคัญและความหมายของสิ่งรอบๆ ตัว ที่ย่อมถูกให้คุณค่าใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางครั้ง ความหม่นหมอง ความหวาดหวั่น ความสั่นคลอน ก็อาจนำมาซึ่งการแก้ปัญหาที่ลุ่มลึกยิ่งกว่าในหลายๆ กรณี และบางครั้งก็อาจนำมาซึ่งแผนที่แห่งโอกาสใหม่ๆ ที่รอการค้นพบอีกด้วย ในเล่มพบกับ... The Object…Hollywood Villains ผู้ร้ายหน้าใหม่ของฮอลลีวูด Classic Item…ทองคำ Cover Story…Hope & Fear: From Runway to Railway CreativeCity…Masdar City ความหวังกลางทะเลทรายเพื่อลมหายใจบริสุทธิ์ The Creative…James H.Ferry เปลี่ยนวิธีคิด พลิกฟื้นธุรกิจ ในเล่มพบกับ... The Subject…Biennale แค่คลิก Matter…Art and Materials Cover Story… พื้นที่ศิลปะ พื้นที่ชีวิต Creative City…NAOSHIMA: Where Art Space Lands on Seascape Creative Will…Thai Art Archives: "History is ours."

จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 11.33
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด