พม่า ขบวนการนักศึกษากับประวัติศาสตร์อันระทึกใจ

ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ไทยและพม่าได้ขาดการติดต่อกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังความล้มเหลวของระบบสังคมนิยมทหารคณาธิปไตยของนายพลเนวิน ทำให้พม่าต้องเปิดประเทศหลังจากที่ปิดมา 26 ปี และในปัจจุบันความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างสองประเทศนี้ก็จะยิ่งทวีความเข้มข้นขี้น ยุคสมัยที่ถูกปิดกั้นโดยลัทธิอาณานิคมหรือลัทธิการเมืองดูจะจบลงแล้ว ความรู้เกี่ยวกับพม่าจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการสร้างความเข้าใจให้กับมหาชนทั่วไป

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 195 หน้า
ขนาด : 38.18
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง