สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย ชุด 14 ตุลาคม 2516

14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการจัดงาน 30 ปี 14 ตุลาคม รัฐสภา ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ขนาด : 8.88