ชุมชนจินตกรรม

Benedict Anderson

ชุมชนจินตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือ การเสนอแนะบางประการในการตีความที่น่าจะพอใจได้มากกว่าเกี่ยวกับ “ความวิปริต” ของลัทธิชาตินิยม

ผู้แต่ง : Benedict Anderson
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 978-974-499-379-3
จำนวนหน้า : 465 หน้า
ขนาด : 50.99
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรี