สิทธิมนุษยชน-เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

เสน่ห์ จามริก

ในแง่หนึ่ง สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด ได้ข้ามพ้นปัญหาที่สังคมไทยเคยเผชิญเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว แต่ในบางมุมงานเขียนเรื่องสิทธิมนุษยชนชุดนี้ก็ยังต้องปะทะกับปัญหาสำคัญต่างๆ ที่แวดล้อมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งจุดเด่นชัดในหนังสือเล่มนี้ต้องการจะย้ำคือ การปลดปล่อยอารยธรรมมนุษย์สู่อิสระนั้น ต้องดำเนินไปด้วยกันระหว่างการปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากพลังแห่งธรรมชาติ และเป็นอิสระพ้นจากการครอบงำที่มาจากน้ำมือมนุษย์

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-87183-7-9
จำนวนหน้า : 348 หน้า
ขนาด : 34.23
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง