สิทธิมนุษยชนเส้นทางสู่สันติประชาธรรม

จุดเริ่มต้นและจุดหมายสุดท้ายคือประชาชนชาวไทย สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ในบรรดาประชาชนนั้นไม่ว่าแห่งใด ย่อมมีผู้นำ ในกรณีนี้คือผู้ที่ได้สำนึกแล้วในสิทธิเสรีภาพและใครเล่าที่ได้สำนึกเช่นนี้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่ได้มีวาสนาได้รับการศึกษาทั้งภายในและนอกประเทศ เมื่อมีวาสนาถึงเพียงนี้ก็ย่อมต้องมีหน้าที่ ความรับผิดชอบมากกว่าผู้อื่น การนำไม่ใช่เป็นสิทธิหรืออภิสิทธิ์ แต่เป็นหน้าที่ โดย ป๋วย อึ้งภากรณ์

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ขนาด : 7.4
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง