เอกสารทางวิชาการ การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยตั้ง พ.ศ.2411-2478

พัชรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์

เอกสารทางวิชาการ การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยตั้ง พ.ศ. 2411-2478 โดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 39 หน้า
ขนาด : 4.42
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง