เอกสารทางวิชาการ การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่าง ๆ

วิภาลัย ธีรชัย

เอกสารทางวิชาการ การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่าง ๆ โดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 56 หน้า
ขนาด : 6.72
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง