จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน 2517

จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : นักศึกษาและประชาธิปไตย การช่วยเหลือของอเมริกันทำลายระบบสังคมไทย ระบบการเมืองในสิบสองปันนา โครงการเจ้าพระยา เชียงใหม่และการรวมอำนาจที่ศูนย์กลาง

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 167 หน้า
ขนาด : 18.57