จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2518

จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : ชนกลุ่มน้อย ภูไท ไทยลื้อ ไทดำ กงสุลน๊อกซ์กับวิกฤตการณ์วังหน้า โรเบิร์ต ฮันเตอร์ในสยาม ขบถผู้มีบุญ ตัวกำหนดความด้อยพัฒนา

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 127 หน้า
ขนาด : 17.43