จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 1 2516 - 2517

จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : รัฐประหาร 2514 ในทัศนะของฝรั่ง นโยบายการเงินของไทย วิจารณ์หนังสือ รายงานการสัมมนา

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 493 หน้า
ขนาด : 101.73