จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 3 2518 - 2519

จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : จักรวรรดินิยมทางมนุษยวิทยา ฝิ่นกับก๊กมินตั๋งในเมืองไทย ความขัดกันของการพัฒนา ฝิ่นกับก๊กมินตั๋งในเมืองไทย ความขัดกันของการพัฒนาในเอเชียอาคเนย์ หม้อบ้านเชียง ขบถนักศึกษา นักศึกษากับการเมืองไทย ไทยกับฝรั่งเศสในศตวรรษ 19 ประวัติหนังสือพิมพ์ไทย บางชันกับกรุงเทพฯ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับประวัติศาสตร์ข้ามชาติ

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 536 หน้า
ขนาด : 125.89