วรรคทอง วรรคธรรม

เนื้อหาโดยสังเขป : หนังสือที่รวบรวมพุทธสุภาษิตและพุทธศาสนสุภาษิตจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่นๆ 100 บท แปลออกสู่พากษ์ไทย โดยวางกติกาในการเลือกพุทธภาษิตและสาวกภาษิตนั้นๆ ไว้ว่า ต้องเป็นบทสั้นๆ จดจำง่าย มีใจความลึกซึ้งเหมาะแก่การท่องจำเป็นคติประจำใจ หรือย่างน้อยที่สุดก็พอให้ได้เรียนรู้ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนาสำหรับคนทั่วไป

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิบ้านอารีย์
จำนวนหน้า : 82 หน้า
ขนาด : 4.42