สัมมาสมาธิ

เนื้อหาโดยสังเขป : หนังสือซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการศึกษาวิปัสสนาภาวนาจากพระไตรปิฎกของท่าน ว.วชิรเมธี ช่วงที่จำพรรษาที่ศูนย์วิปัสสนาอาศรมอิสรชน จังหวัดเชียงราย หนังสือเล่มนี้แม้จะมีเนื้อหาที่ไม่มากนัก แต่กระนั้นก็มุ่งคั้นเอาเฉพาะแก่นที่เป็นสาระสำคัญจากพระโอษฐ์จริงๆ มาแสดงไว้ โดยมีความเห็นของผู้เรียบเรียงน้อยที่สุด
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิบ้านอารีย์
จำนวนหน้า : 82 หน้า
ขนาด : 10.58