นิทรรศน์ตรัสรู้

เนื้อหาโดยสังเขป : หนังสือที่เรียบเรียงจากงานมหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีสาระสำคัญได้แก่ นิทรรศการชุด 5 ช่วงชีวิตของพระพุทธเจ้าที่ควรรู้, นิทรรศการชุด คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร, รอยแรกพระพุทธศาสนาสู่อุษาคเนย์, สิ่งสักการะบูชาระลึกรอยพระพุทธศาสนา 4 ภาคทั่วไทย (ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้)

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิบ้านอารีย์
จำนวนหน้า : 85 หน้า
ขนาด : 6.26