หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ธรรมประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการหนังสือบูรพาจารย์

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 704 หน้า
ขนาด : 67.62