ทางพ้นทุกข์

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้นำคำสอนตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้เข้าใจโดยง่าย โดยแนะวิธีปฏิบัติแบบธรรมดาธรรมชาติ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 241 หน้า
ขนาด : 21.99