RHYTHM MAGAZINE Issue 2

นิตยสารแจกฟรีรายเดือนที่มีเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับดนตรีประเภทวงดุริยางค์ วงโยธวาฑิต วงซิมโฟนิคแบนด์ วงออเคสตร้า และแนวดนตรีแปลกใหม่ร่วมสมัยต่างๆ โดยยึดแนวทางเนื้อหา 3 ด้าน คือ ความรู้ บันเทิง และกำลังใจ สำหรับเนื้อหาเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ Phranakorn Drum and Bugle Corps ดรัมคอร์ปมหาวิทยาลัยวงแรกของประเทศ, นี่คือเพลงของพ่อ เพลงที่เรากำลังเล่น ดร.ชัยพฤกษ์ เมฆรา

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 10.6
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรี