คู่มือการดูแลสวนสวยในบ้าน

คู่มือการดูแลสวนและต้นไม้ภายในบ้าน รวมถึงการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชและการให้อาหารเสริมต้นไม้ทั้งปุ๋ยและธาตุต่างๆ

จำนวนหน้า : 6 หน้า
ขนาด : 1.27
หมวดหมู่ : เกษตร