คู่มือการปลูกมันฝรั่ง

คู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการแนวทางในการปลูกมันฝรั่ง ตั้งแต่ขั้นตอนแรก อย่างการเตรียมหัวพันธุ์มันฝรั่ง ขั้นตอนการเตรียมดิน และขั้นตอนการดูแล การให้น้ำ การให้ปุ๋ย วิธีการกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงมันฝรั่ง โรคของมันฝรั่ง ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

จำนวนหน้า : 24 หน้า
ขนาด : 5.46
หมวดหมู่ : เกษตร