เกษตรก้าวหน้า Issue 1

เกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื้อหาโดยสังเขป : นิตยสารสร้างสรรค์สาระเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกร สำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ อควาโพนิคส์ (Aquaponics) เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชในน้ำ, นวตกรรมทำนารูปแบบใหม่ด้วยวิธีโยนกล้า, ชมศูนย์เรียนรู้ทุเรียนเมืองนนท์ ราชาแห่งผลไม้, ปลาตะพาก ลุ่มน้ำปิง ปลาเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร, วิธีเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เสริมรายได้เป็นกอบเป็นกำ, เทคนิคปลูกมันสำปะหลังง่ายๆ แต่ได้ผล, มาทำความเข้าใจกับเกษตรอินทรีย์, เรียนรู้วิถีชาวอัมพวากับจักสานก้านมะพร้าว

จำนวนหน้า : 30 หน้า
ขนาด : 23.53
หมวดหมู่ : เกษตร