เกษตรก้าวหน้า Issue 3

เกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2553 เนื้อหาโดยสังเขป : นิตยสารสร้างสรรค์สาระเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกร สำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ สุดยอดของข้าว, Vertical Farm ฟาร์มเกษตรแนวตั้ง, เลี้ยงกุ้งหมุนเวียนสร้างรายได้, ไร่ส้มธนาธร ไร่ส้มคุณภาพดีของไทย, ข้าวโพดหนาว ของดีจากสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, น้ำพริกเผาพื้นบ้าน ของดีเมืองแม่กลอง

จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 29.63
หมวดหมู่ : เกษตร