เย็นยอดกตัญญู

สุมาลี โฆษิตนิธิกุล

การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เรื่อง เย็นยอดกตัญญู ซึ่งมีข้อคิดเห็นที่เป็นหลักธรรม คือ ความกตัญญูต่อบุพการี ความอดทนอดกลั้นและขยันหมั่นทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ ถึงแม้ร่างกายไม่สมประกอบแต่ก็มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค จนประสบความสำเร็จ สามารถทำงานหาเลี้ยงบุพการีและครอบครัวได้สมตามความตั้งใจ โดยได้รับอนุญาตจากคุณสุมาลี โฆษิตนิธิกุล เจ้ าของลิขสิทธิ์ให้นำเนื้อหามาวาดเป็นภาพการ์ตูนประกอบเรื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ สนุกสนานและได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือการ์ตูน แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

สำนักพิมพ์ :
ISBN :
จำนวนหน้า : 38 หน้า
ขนาด : 8.5
หมวดหมู่ : การ์ตูน