หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1 เล่ม 2 - มานี มานะ

รัชนี ศรีไพรวรรณ

หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1 เล่ม 2 - มานี มานะ

แบบเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษาปีพุทธศักราช 2521 อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้แต่งแบบเรียนภาษาไทย ซึ่งใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในชั้นประถมปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2537

สำนักพิมพ์ : กระทรวงศึกษาธิการ
ISBN :
จำนวนหน้า : 100 หน้า
ขนาด : 11.87
หมวดหมู่ : การศึกษา