เศรษฐกิจ พอเพียง นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมการ์ตูนไทย จัดทำหนังสือการ์ตูนเรื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเสนอตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรต่างๆ ผ่านตัวการ์ตูนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
จำนวนหน้า : 25 หน้า
ขนาด : 2.88
หมวดหมู่ : ทั่วไป