RHYTHM MAGAZINE Issue 3

นิตยสารแจกฟรีรายเดือนที่มีเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับดนตรีประเภทวงดุริยางค์ วงโยธวาฑิต วงซิมโฟนิคแบนด์ วงออเคสตร้า และแนวดนตรีแปลกใหม่ร่วมสมัยต่างๆ โดยยึดแนวทางเนื้อหา 3 ด้าน คือ ความรู้ บันเทิง และกำลังใจ สำหรับเนื้อหาเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ Siamyth Drum and Bugle Corps ดรัม คอร์ วงแรกของประเทศ, Attawit Commercial College Band วงดุริยางค์ของคนอาชีวะ

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 10.56
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรี