ตามความเป็นจริง

ชยสาโร ภิกขุ

ภาพประกอบคติธรรมของพระอาจารย์ชยสาโร ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของพระอาจารย์ในการแต่งหนังสือประเภทนี้ ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้ ความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น และสัมผัสรสชาติของธรรมะบันเทิง ข้อแนะนำเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ ควรอ่านช้าๆ เพื่ออนุญาตให้จิตใจของตนมีเวลาซึมซับบรรยากาศและความหมายของภาพและข้อคิด

ผู้แต่ง : ชยสาโร ภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 210 หน้า
ขนาด : 25.67