ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุดความจริง ความดี ความงาม

ในวิกฤตการณ์ปัจจุบัน มนุษย์ไม่มีทางออกในภพภูมิทางวัตถุธรรม นอกจากหันไปใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สามารถเข้าถึง สิ่งสูงสุด หรือ ความจริง ความดี ความงาม อันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกใหม่ และเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
จำนวนหน้า : 72 หน้า
ขนาด : 7.81