แค่รู้

พระมหาวิเชียร ชินว์โส

การอธิบายคำว่า “แค่รู้” เป็นเรื่องยาก บางครั้งผู้ฟังก็เข้าใจความหมายไปอีกอย่างหนึ่ง เพราะเหตุว่าการเจริญสตินั้นไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการอ่าน การฟัง หรือการคิด แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้น จึงจะประจักษ์แจ้งได้ด้วยตนเอง (ปัจจัตตัง) ก็เพราะเหตุที่ “แค่รู้” เป็นเรื่องที่นอกเหนือคำอธิบายอย่างนี้ หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความที่เขียนลงในวารสารของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช และเนื้อหาบางส่วนของการตอบคำถามในเวบบอร์ดของ www.chinawangso.net ซึ่งคงพอจะเทียบเคียงและอธิบายคำว่า “แค่รู้” ได้บ้างพอสมควร

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 978-974-235-304-9
จำนวนหน้า : 98 หน้า
ขนาด : 14.27