ตามรู้...ดูจิต

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือเล่มนี้ถอดจากเทปคำบรรยายเรื่อง “พัฒนาชีวิต พิชิตงาน” เนื้อหาประกอบด้วย 1. การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 2. องค์ประกอบของชีวิต 3. ความเป็นไปของชีวิต 4. หลักการพัฒนาชีวิต 5. แนะนำวิธีการฝึกสติสำหรับผู้เริ่มต้น โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

สำนักพิมพ์ :
ISBN : 978-974-8418-70-4
จำนวนหน้า : 98 หน้า
ขนาด : 11.54