ร้อง...เพลงกับครูปิ่น

ปิ่นศิริ ศิริปิ่น
เตรียมขึ้นเวที ร้องเพลงในงานสังคม เลือกเพลงอย่างไรให้โดน เคล็ดลับชนะประกวดร้องเพลง หนังสือ “ร้อง...ให้เป็น...เพลง” ของคุณปิ่นศิริ ศิริปิ่น ผู้เป็นครูสอนร้องเพลงและมีลูกศิษย์ในวงการบันเทิงมากมาย คือการบอกเล่ากล่าวขานของคนที่รู้เรื่องเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการร้องเพลง ด้วยการแนะนำจากภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งยังถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ตรง ซึ่งหากว่าลองได้อ่านและปฏิบัติตามแล้ว ในที่สุดเพลงที่ร้องก็จะไพเราะอีกทั้งยังมีลีลาน่าชมด้วย
สำนักพิมพ์ :
ISBN :
จำนวนหน้า : 166 หน้า
ขนาด : 30.02
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรี