หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

รศ.ดร.ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์

ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ภายใต้โครงการหนังสือบูรพาจารย์

สำนักพิมพ์ :
ISBN : 974-90010-6
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ขนาด : 38.86