สำนักพิมพ์ : มูลนิธิบ้านอารีย์
ISBN :
จำนวนหน้า : 438 หน้า
ขนาด : 72.69