สุขแท้ด้วยปัญญา

พระไพศาล วิสาโล

หนังสือธรรมะโดย พระครูไพศาล วิสาโล ที่ประกอบด้วยบทความ 4 เรื่อง ได้แก่ สุขแท้ด้วยปัญญา : วิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา, บ่อเกิดแห่งปัญญา, สุขสวนกระแส, ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิบ้านอารีย์
ISBN :
จำนวนหน้า : 106 หน้า
ขนาด : 11.85