ข่าวเศรษฐกิจ Issue 1234

หนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,234 ประจำวันที่ 20 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เนื้อหาโดยสังเขป : หนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ จ.ภูเก็ต สำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ เมื่อทุนท้องถิ่นถูกย่ำยีจากทุนข้ามชาติ, นิทานแผ่นดิน, สานตำนานความอร่อย (4) ขนมจีนภูเก็ต, ใครคือครูใหญ่ระดับจังหวัดและอำเภอ, เที่ยวเมืองญี่ปุ่น เหลียวมองภูเก็ต

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 15.55
หมวดหมู่ : หนังสือพิมพ์