ชนะโรคด้วยสมุนไพร

พระครูอาทรสมุทรกิจ

หนังสือเล่มนี้ แนะวิธีรักษาโรคต่างๆ ด้วยสมุนไพร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ทันที ไม่มีผลข้างเคียง ประสิทธิผลชะงัดนัก ซึ่งได้จัดเป็นหมวดไว้ถึง ๑๐ หมวด

สำนักพิมพ์ :
ISBN :
จำนวนหน้า : 30 หน้า
ขนาด : 1.97