3 ฤดู เมนูอร่อย

ครัวไพลิน

ไทยเรามี 3 ฤดู ร้อน ฝน และหนาว มีความพิเศษตรงที่ในทุกๆ ฤดู ก็จะมีอาหารหลากหลายให้เราเลือกรับประทานกันอย่างเช่น ผลไม้ก็มีทุกฤดูให้เลือกทาน ดังนั้นการรับประทานอาหารตามฤดูกาลที่พืชผักนั้นออกผล ก็จะช่วยให้ซื้ออาหารได้ในราคาถูก และยังช่วยเรื่องของสุขภาพร่างกาย หากรับประทาน อาหารที่เหมาะกับสภาพอากาศในฤดูนั้นด้วย เล่มนี้จึงขอเสนอเมนูอาหาร 3 ฤดู เมนูอร่อย เพื่อให้ได้นำไปทำอาหารประจำฤดูทานกันในครอบครัว

ผู้แต่ง : ครัวไพลิน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ยอดมาลา
ISBN :
จำนวนหน้า : 34 หน้า
ขนาด : 4.61