สารสองล้อ Issue 11

วารสารสองล้อ ปีที่ 20 ฉบับที่ 244 พฤศจิกายน 2554 เนื้อหาโดยสังเขป : “ศูนย์วัฒนธรรมจักรยานคลังตำนานของเจ้าสองล้อ” ทริปสร้างฝายชะลอน้ำ ที่อ่างฤาไน ฉะเชิงเทรา, ป่นไปกินฯ ฝั่งเจริญกรุงผดุงด้าว, ชวนปั่นเที่ยวแอฟริกาใต้, สตีฟ จอบส์ ผู้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรา, เส้นทางจักรยาน กทม.

จำนวนหน้า : 32 หน้า
ขนาด : 10.33
หมวดหมู่ : ท่องเที่ยว กีฬา