สร้างตน

ชยสาโร ภิกขุ

สร้างตน - นาถกรณธรรม ธรรมสร้างที่พึ่ง ๑๐ ประการ และ อคติ

นาถ แปลว่า ที่พึ่ง / กรณธรรม แปลว่า สิ่งที่ทำให้เป็น

นาถกรณธรรม แปลว่า สิ่งที่ทำให้เป็นที่พึ่ง หรือสิ่งที่เป็นที่พึ่ง

สิ่งที่เราต้องสร้าง ต้องพัฒนาให้เป็นที่พึ่งทางใจ

ผู้แต่ง : ชยสาโร ภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ขนาด : 12.64