สำนักพิมพ์ : ชมรมกัลยาณธรรม
ISBN :
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ขนาด : 32.07